You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Event Wins Runner Up 3rd Place Finishes Team Event Wins LD Wins NP Wins NP2 Wins Best Out Best In Bogey Prize Matchplay Champion Golfer of the Year
Aman Chauhan 3 1 2 1 2 1
Amish Amin 2 3 1
Ash Amin 10 17 5 4 13 11 1 1 1 9 6
Ash Hirani 1 1 3
Baz Hirani 1 1 2 1
Channa Wijeratne 1 2 1 4 1 1
Cheraag Amin 1 7 1
Dharmesh Patel 3 1
Dhruva Adatia 1 1 2 1 2 1 2
Dipak Chavda 3 2 2 5 2
Elaish Amin 1 1 1 1 2 4 1
Etan Patel 11 7 5 6 10 7 1 5 1 2
Faisal Shivji 3 1 3 5 2
Geets Patel 3 1 1
Harry Vaghjiani 6 1 2 2 4 2 2 1 2
Harvey Bhachu 3 1 2 1 2 1 2 1 1
Hem Kothari
Hitesh Bhudia 1 1
Hitesh Patel 1 4 7 5 2 5 1 2 1
Honey Patel 4 6 9 3 12 9 1 1 2 1 2
Indy Jassal 1
Jayesh Kothca 3 1 2 3 1
Kanti Mepani 2 5 3 1 1 1
Kesh Patel 3 4 7 7 2 4 1 3
Kiran Patel 1 2 1 3 1 1 3
Martin Halai 1 1
Mayur Patel 4 8 6 2 5 13 3 3
Milan Adatia 2 3 1 2 2 1
Mux Halai 3 3
Nabs Halai
Neal Parmar 4 1 2 1 3 1 2
Nikhil Patel 2 1 1
Nish Patel 6 2 4 1 3 6 1
Nish R Payel
Patrick Patel 1 1 5
Pravin Patel 3 1 2 3
Raj Patel 1 3 2 1 5 3 1 1
Rakesh Gupta 3 5 4 5 3 5 1 2 3
Ramesh Halai 1
Randeep Saini 1 3 1
Ravi Outar 2 8
Rikin Amin 2 1 2 1
Rishi Kapur 10
Rishi Pindoria 1 4 1
Rupen Patel 4
Sanjay Thakkar 2 1 3 4 3 3 5
Sat Popat 1 3
Sham Ganatra 1 1
Shesh Patel 7 3 3 4 2 3 9
Shital Thakkar 5 7 6 6 7 5 2 1
Snehal Radia 1 1 1 1 3
Sunil Pindoria 2 3 1 2 1
Vijay Pindoria 3 1 6 1 2 1 2
Vijay Vaghjiani 3 8 12 2 4 3 1 3 1 2
Vinny Bulsara 6 7 1 7 12 8 1 8
Vithal Adatia 1 4 2

Past Members and Guests

Name Event Wins Runner Up 3rd Place Finishes Team Event Wins LD Wins NP Wins NP 2 Wins Best Out Best In Bogey Prize Matchplay Champion Golfer of the Year
*Guests* 3 4 5 2
Amit Patel 1 2
Andy Patel 1
Anil Desai 2 1 2 1
Ashish Tawakley 1 1 1 1
Ashit 1
Bhavesh Pattani
Bhavin Patel 1
Bipin Patel
Bsharat Hussain 1 1
Chan Parmar 2 1 4 3 4 2 1 1
Chico Mehta 1 1 1
Dax Parmar 1 1 2 1 2 1 1
Deepak Sehmi
Dhiren Morzari 1 3 2 2 1
Dipesh Patel 1 1 1 1
Dravish Hamin 1 1 1
Gordhan Parmar 1 1
Harry Patel 1
Hasu Patel 1
Hemant Patel 2 3
Jignesh Patel 1 1 1 1
Jitu Patel 1
Kush Patel 1
Manji Keria 1 1
Minesh Patel 1 1 2 1 1 1
Muks Thakkar 1 1
Naren Rupalia 1 1 1
Navdip Gill 6
Nink Patel 3 2 4 1
Paresh Mehta 1
Raj Dattani 3 4 3 7 3 1 2
Raj Davda 1 2 4 1 3 1 1
Raja Patel 3 4 1 2
Rajesh Patel 1 2
Rambo Patel 1 1 1 2 1
Sachin Pobari 1
Sammat Patel 1 3 1 1
Sandy Kumar 1
Sandy Sandhu 1 2 1 2
Sandy Sandhu-1 1 3 1 2
Sanjay Mehta 1
Shailen Devani 6 1 4 9 6 4 1 4
Shanil Patel 1 1
Shreya Devani 4 6 5 2 2 7 1 1
Sital Patel 1 2 1 1
Sunil Naik 1 1 1
Suresh Patel 1
Veenay Chada 2 1 1
Veshram Patel 1
Vijay Dabasia 1 1
Vinod Patel 1