You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Joined Events Played Missed
Ash Amin 4/1/1999 156 156 0
Vinny Bulsara 4/1/1999 156 146 10
Hitesh Patel 4/1/1999 156 131 25
Mayur Patel 4/1/1999 156 113 43
Shesh Patel 4/1/1999 156 107 49
Sanjay Thakkar 4/1/1999 156 93 63
Nish Patel 4/1/1999 156 88 68
Dipak Chavda 4/1/1999 156 84 72
Shital Thakkar 4/1/1999 156 72 84
Snehal Radia 5/1/1999 155 53 102
Etan Patel 4/1/2001 144 126 18
Kiran Patel 5/1/2001 143 71 72
Kesh Patel 4/1/2002 138 125 13
Honey Patel 4/1/2002 138 83 55
Rakesh Gupta 4/1/2002 138 80 58
Milan Adatia 4/1/2002 138 74 64
Channa Wijeratne 6/1/2002 135 42 93
Vijay Vaghjiani 4/1/2003 132 119 13
Faisal Shivji 4/1/2003 132 89 43
Harvey Bhachu 4/1/2003 132 48 84
Patrick Patel 4/1/2005 119 56 63
Neal Parmar 5/1/2005 118 64 54
Vijay Pindoria 8/1/2006 107 70 37
Sunil Pindoria 8/1/2006 107 59 48
Aman Chauhan 8/1/2006 107 51 56
Harry Vaghjiani 5/1/2007 104 96 8
Elaish Amin 5/1/2007 104 56 48
Pravin Patel 4/1/2008 98 63 35
Jayesh Kotecha 4/1/2009 91 44 47
Kanti Mepani 4/1/2010 84 73 11
Raj Patel 7/1/2010 81 50 31
Vithal Adatia 4/1/2015 49 28 21
Dhruva Adatia 4/1/2015 49 27 22
Nikhil Patel 4/1/2015 49 15 34
Rishi Pindoria 4/1/2015 49 14 35
Dharmesh Patel 5/1/2015 48 27 21
Ravi Outar 8/1/2003 44 25 19
Ash Hirani 5/1/2016 41 27 14
Rishi Kapur 5/1/2016 41 27 14
Baz Hirani 5/1/2016 41 14 27
Hitesh Bhudia 4/1/2017 35 17 18
Amish Amin 7/1/2017 32 29 3
Cheraag Amin 6/1/2018 26 21 5
Mux Halai 6/1/2018 26 21 5
Martin Halai 6/1/2018 26 15 11
Rupen Patel 8/1/2018 23 16 7
Geets Patel 4/1/2019 21 18 3
Sham Ganatra 4/1/2019 21 13 8
Indy Jassal 4/1/2019 21 8 13
Randeep Saini 6/1/2019 18 15 3
Sat Popat 4/1/2021 14 10 4
Hem Kothari 4/1/2021 14 6 8
Nabs Halai 4/1/2021 14 4 10
Ramesh Halai 4/1/2021 14 4 10
Rikin Amin 6/1/2021 12 12 0
Nish R Patel 7/1/2022 4 3 1

Past Members

Name Joined Events Played Missed
Shailen Devani 5/1/1999 148 90 58
Shreya Devani 5/1/1999 141 81 60
Raj Davda 4/1/2001 137 51 86
Dipesh Patel 4/1/2002 117 34 83
Raj Dattani 6/1/2004 110 55 55
Dhiren Morzari 5/1/2005 97 50 47
Bhavesh Pattani 8/1/2006 93 18 75
Kush Patel 5/1/2008 90 13 77
Dax 4/1/1999 58 31 27
Hemant Patel 5/1/2013 55 17 38
Minesh Patel 4/1/2002 54 39 15
Raja Patel 4/1/2002 54 38 16
Ramesh Patel 4/1/2002 54 25 29
Anil Desai 5/1/2002 53 38 15
Chico Mehta 5/1/2002 53 28 25
Sanjay Mehta 9/1/2002 49 15 34
Bsharat Hussain 7/1/2003 45 15 30
Vijay Dabasia 8/1/2006 44 28 16
Sital Patel 4/1/2004 42 34 8
Sammat Patel 4/1/2004 42 32 10
Paresh Mehta 5/1/2002 39 16 23
Chan 5/1/1999 36 31 5
Sandy Sandhu 6/1/2004 33 22 11
Sandy Sandhu 6/1/2010 33 13 20
Amit 4/1/2000 31 6 25
Nink 4/1/1999 30 23 7
Bipin 5/1/1999 29 3 26
Harry 5/1/1999 29 3 26
Vinod 5/1/1999 29 3 26
Hasu 5/1/1999 29 2 27
Jitu 5/1/1999 29 2 27
Navdip Gill 4/1/2006 28 16 12
Sunil Naik 6/1/2017 26 11 15
Veenay 4/1/2001 25 14 11
Ashit 4/1/2001 25 3 22
Dravish Hamin 8/1/2006 23 19 4
Deepak Sehmi 8/1/2006 23 9 14
Shanil Patel 5/1/2007 20 14 6
Gordhan Parmar 5/1/2007 20 9 11
Ashish Tawakley 8/1/2007 16 10 6
Bhavin Patel 4/1/2013 14 7 7
Andy Patel 4/1/2013 14 5 9
Jignesh 4/1/2003 13 11 2
Manji Keria 5/1/2008 13 9 4
Naren Rupalia 5/1/2008 13 9 4
Rajesh Patel 5/1/2008 13 9 4
Veshram Patel 5/1/2008 13 9 4
Sachin Pobari 5/1/2008 13 6 7
Sandy Kumar 6/1/2002 10 1 9
Mukesh 4/1/2003 6 4 2
Suresh 4/1/2003 6 2 4