You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Events Played Points Scored    Average  
Vijay Vaghjiani 11 53 4.82
Hitesh Patel 10 47 4.7
Vinny Bulsara 10 46 4.6
Kesh Patel 9 39 4.33
Harry Vaghjiani 8 35 4.38
Ash Amin 11 32 2.91
Etan Patel 9 27 3
Mayur Patel 7 26 3.71
Kanti Mepani 6 24 4
Dipak Chavda 5 23 4.6
Pravin Patel 5 23 4.6
Sunil Pindoria 4 22 5.5
Harvey Bhachu 4 20 5
Vijay Pindoria 6 19 3.17
Neal Parmar 4 18 4.5
Rakesh Gupta 5 18 3.6
Shesh Patel 5 17 3.4
Faisal Shivji 5 15 3
Shailen Devani 2 14 7
Aman Chauhan 4 11 2.75
Hemant Patel 2 7 3.5
Shital Thakkar 1 5 5
Shreya Devani 1 5 5
Dharmesh Patel 1 5 5
Channa Wijeratne 1 3 3
Dhiren Morzari 1 3 3
Raj Davda 1 3 3
Elaish Amin 2 2 1
Raj Patel 1 1 1
Dhruva Adatia 0 0 0
Snehal Radia 0 0 0
Sanjay Thakkar 0 0 0
Rishi Pindoria 0 0 0
Patrick Patel 0 0 0
Nish Patel 0 0 0
Nikhil Patel 0 0 0
Milan Adatia 0 0 0
Kiran Patel 0 0 0
Dipesh Patel 0 0 0
Vithal Adatia 0 0 0
Bhavesh Pattani 0 0 0
Jayesh Kotecha 0 0 0

Past Members and Guests

Name Events Played Points Scores    Average  
Raj Dattani 6 24 4
Honey Patel 4 14 3.5
Minesh Patel 3 13 4.33
Rambo Patel 3 9 3
Raja Patel 1 7 7
Sammat Patel 1 7 7
Vijay Dabasia 2 5 2.5
Anil Desai 2 4 2
Navdip Gill 1 3 3
Sachin Pobari 1 3 3
Deepak Sehmi 0 0 0
Andy Patel 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 0
Chico Mehta 0 0 0
Veshram Patel 0 0 0
Dravish Hamin 0 0 0
Gordhan Parmar 0 0 0
Kush Patel 0 0 0
Manji Keria 0 0 0
Naren Rupalia 0 0 0
Rajesh Patel 0 0 0
Ravi Outar 0 0 0
Sandy Sandhu 0 0 0
Sanjay Mehta 0 0 0
Shanil Patel 0 0 0
Sital Patel 0 0 0
Bsharat Hussain 0 0 0