You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Events Played Matches Won Matches Drawn Matches Lost Points Scored Team Wins Team Loses
Hitesh Patel 14 8 1 5 8.5 6 8
Vijay Vaghjiani 14 7 0 7 7 9 5
Ash Amin 14 2 3 9 3.5 7 7
Vinny Bulsara 13 8 2 3 9 7 6
Nish Patel 13 7 2 4 8 8 5
Mayur Patel 13 7 1 5 7.5 9 4
Shailen Devani 13 6 1 6 6.5 6 7
Kesh Patel 13 6 0 7 6 7 6
Shreya Devani 12 6 0 6 6 4 8
Etan Patel 12 4 1 7 4.5 9 3
Shesh Patel 12 3 0 9 3 3 9
Neal Parmar 11 7 1 3 7.5 6 5
Dipak Chavda 11 6 2 3 7 5 6
Milan Adatia 11 6 0 5 6 8 3
Aman Chauhan 11 5 0 6 5 4 7
Faisal Shivji 11 1 3 7 2.5 7 4
Harry Vaghjiani 10 7 1 2 7.5 5 5
Rakesh Gupta 10 7 1 2 7.5 4 6
Shital Thakkar 10 6 1 3 6.5 6 4
Vijay Pindoria 10 4 2 4 5 5 5
Dipesh Patel 10 2 2 6 3 6 4
Sunil Pindoria 9 3 3 3 4.5 3 6
Patrick Patel 9 3 0 6 3 4 5
Harvey Bhachu 8 8 0 0 8 5 3
Channa Wijeratne 8 4 1 3 4.5 5 3
Honey Patel 7 6 0 1 6 3 4
Kiran Patel 7 5 1 1 5.5 4 3
Kanti Mepani 7 4 1 2 4.5 3 4
Jayesh Kotecha 7 4 0 3 4 4 3
Sanjay Thakkar 7 2 1 4 2.5 0 7
Elaish Amin 7 1 2 4 2 4 3
Snehal Radia 7 1 0 6 1 4 3
Dhiren Morzaria 6 3 0 3 3 2 4
Pravin Patel 6 2 1 3 2.5 4 2
Raj Davda 6 2 0 4 2 0 6
Bhavesh Pattani 4 2 1 1 2.5 1 3
Raj Patel 4 0 2 2 1 2 2
Dhruva Adatia 2 2 0 0 2 0 2
Hement Patel 2 2 0 0 2 1 1
Dharmesh Patel 2 0 0 2 0 2 0
Vithal Adatia 1 1 0 0 1 1 0
Rishi Pindoria 1 1 0 0 1 1 0
Baz Hirani 1 1 0 0 1 1 0
Nikhil Patel 1 0 0 1 0 0 1
Rishi Kapur 1 0 0 1 0 0 1
Ash Hirani 1 0 0 1 0 0 1
Hitesh Bhudia 0 0 0 0 0 0 0

Past Members and Guests

Name Events Played Matches Won Matches Drawn Matches Lost Points Scored Team Wins Team Loses
Ramesh Patel 9 5 2 2 6 7 2
Minesh Patel 9 5 1 3 5.5 2 7
Raj Dattani 9 5 1 3 5.5 1 8
Sandy Sandhu 8 4 0 4 4 5 3
Anil Desai 7 3 0 4 3 3 4
Vijay Dabasia 7 0 0 7 0 5 2
Sammat Patel 6 3 1 2 3.5 3 3
Sital Patel 6 3 0 3 3 4 2
Chico Mehta 5 2 0 3 2 3 2
Dravish Hamin 5 1 0 4 1 1 4
Rajesh Patel 4 2 0 2 2 2 2
Navdip Gill 4 1 1 2 1.5 1 3
Naran Rupalia 4 0 0 4 0 2 2
Veshram Patel 3 2 0 1 2 1 2
Ashish Tawakley 3 2 0 1 2 2 1
Raja Patel 3 2 0 1 2 2 1
Manji Kerai 3 2 0 1 2 1 2
Kush Thakrar 3 2 0 1 2 1 2
Shanil Patel 3 0 0 3 0 2 1
Sachin Pabari 2 2 0 0 2 1 1
Jiggy Patel 2 1 1 0 1.5 1 1
Sanjay Mehta 2 0 1 1 0.5 2 0
Bsharat Hussain 2 0 0 2 0 2 0
Ravi Outar 2 0 0 2 0 1 1
Chan Parmar 1 1 0 0 1 0 1
Bhavin Patel 1 0 1 0 0.5 1 0
Sanjeev Patel 1 0 0 1 0 0 1
Paresh Mehta 1 0 0 1 0 1 0
Veenay Chadaa 1 0 0 1 0 1 0
Gordhan Parmar 1 0 0 1 0 0 1
Andy Patel 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Sehmi 0 0 0 0 0 0 0