You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Events Played Matches Won Matches Drawn Matches Lost Points Scored Team Wins Team Loses
Vinny Bulsara 13 8 2 3 9 7 6
Hitesh Patel 13 7 1 5 7.5 5 8
Vijay Vaghjiani 13 6 0 7 6 9 4
Ash Amin 13 1 3 9 2.5 6 7
Nish Patel 12 7 2 3 8 7 5
Mayur Patel 12 7 1 4 7.5 8 4
Shreya Devani 12 6 0 6 6 4 8
Shailen Devani 12 5 1 6 5.5 5 7
Kesh Patel 12 5 0 7 5 7 5
Dipak Chavda 11 6 2 3 7 5 6
Etan Patel 11 4 0 7 4 8 3
Shesh Patel 11 2 0 9 2 2 9
Rakesh Gupta 10 7 1 2 7.5 4 6
Neal Parmar 10 7 1 2 7.5 6 4
Milan Adatia 10 6 0 4 6 8 2
Aman Chauhan 10 5 0 5 5 4 6
Faisal Shivji 10 1 3 6 2.5 6 4
Harry Vaghjiani 9 6 1 2 6.5 4 5
Shital Thakkar 9 5 1 3 5.5 5 4
Vijay Pindoria 9 3 2 4 4 4 5
Dipesh Patel 9 2 2 5 3 5 4
Harvey Bhachu 8 8 0 0 8 5 3
Channa Wijeratne 8 4 1 3 4.5 5 3
Sunil Pindoria 8 2 3 3 3.5 3 5
Patrick Patel 8 2 0 6 2 4 4
Snehal Radia 7 1 0 6 1 4 3
Kanti Mepani 6 4 1 1 4.5 3 3
Kiran Patel 6 4 1 1 4.5 4 2
Jayesh Kotecha 6 4 0 2 4 3 3
Dhiren Morzaria 6 3 0 3 3 2 4
Sanjay Thakkar 6 2 1 3 2.5 0 6
Raj Davda 6 2 0 4 2 0 6
Elaish Amin 6 1 2 3 2 4 2
Pravin Patel 5 1 1 3 1.5 4 1
Bhavesh Pattani 4 2 1 1 2.5 1 3
Raj Patel 4 0 2 2 1 2 2
Hemant Patel 2 2 0 0 2 1 1
Dhruva Adatia 2 2 0 0 2 0 2
Rishi Pindoria 1 1 0 0 1 1 0
Vithal Adatia 1 1 0 0 0.5 1 0
Dharmesh Patel 1 0 0 1 0 1 0
Nikhil Patel 1 0 0 1 0 0 1

Past Members and Guests

Name Events Played Matches Won Matches Drawn Matches Lost Points Scored Team Wins Team Loses
Minesh Patel 9 5 1 3 5.5 2 7
Raj Dattani 9 5 1 3 5.5 1 8
Ramesh Patel 8 5 1 2 5.5 7 1
Sandy Sandhu 8 4 0 4 4 5 3
Honey Patel 7 6 0 1 6 3 4
Anil Desai 7 3 0 4 3 3 4
Vijay Dabasia 7 0 0 7 0 5 2
Sammat Patel 6 3 1 2 3.5 3 3
Sital Patel 6 3 0 3 3 4 2
Chico Mehta 5 2 0 3 2 3 2
Dravish Hamin 5 1 0 4 1 1 4
Rajesh Patel 4 2 0 2 2 2 2
Navdip Gill 4 1 1 2 1.5 1 3
Naran Rupalia 4 0 0 4 0 2 2
Veshram Patel 3 2 0 1 2 1 2
Manji Kerai 3 2 0 1 2 1 2
Kush Thakrar 3 2 0 1 2 1 2
Raja Patel 3 2 0 1 2 2 1
Ashish Tawakley 3 2 0 1 2 2 1
Shanil Patel 3 0 0 3 0 2 1
Sachin Pabari 2 2 0 0 2 1 1
Jiggy Patel 2 1 1 0 1.5 1 1
Sanjay Mehta 2 0 1 1 0.5 2 0
Ravi Outar 2 0 0 2 0 1 1
Bsharat Hussain 2 0 0 2 0 2 0
Chan Parmar 1 1 0 0 1 0 1
Bhavin Patel 1 0 1 0 0.5 1 0
Veenay Chadaa 1 0 0 1 0 1 0
Paresh Mehta 1 0 0 1 0 1 0
Sanjeev Patel 1 0 0 1 0 0 1
Gordhan Parmar 1 0 0 1 0 0 1
Deepak Sehmi 0 0 0 0 0 0 0
Andy Patel 0 0 0 0 0 0 0