You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Joined Events Eligiable Events Played Events Missed
Mayur Patel 4/5/1900 25 121
Vinny Bulsara 4/23/1900 7 121
Dipak Chavda 3/16/1900 45 121
Hitesh Patel 4/11/1900 19 121
Shital Thakkar 2/28/1900 61 121
Shesh Patel 3/30/1900 31 121
Sanjay Thakkar 3/10/1900 51 121
Ash Amin 4/30/1900 0 121
Nish Patel 3/10/1900 51 121
Snehal Radia 2/9/1900 79 120
Shreya Devani 3/13/1900 47 120
Shailen Devani 3/21/1900 39 120
Etan Patel 4/6/1900 12 109
Raj Davda 2/19/1900 58 109
Kiran Patel 3/2/1900 46 108
Honey Patel 2/27/1900 44 103
Rakesh Gupta 3/15/1900 28 103
Dipesh Patel 2/1/1900 70 103
Kesh Patel 4/5/1900 7 103
Milan Adatia 2/27/1900 44 103
Channa Wijeratne 2/4/1900 64 100
Faisal Shivji 3/15/1900 22 97
Vijay Vaghjiani 3/27/1900 10 97
Harvey Bhachu 2/10/1900 55 97
Patrick Patel 2/5/1900 47 84
Neal Parmar 2/11/1900 40 83
Dhiren Morzari 2/11/1900 40 83
Bhavesh Pattani 1/13/1900 58 72
Sunil Pindoria 2/11/1900 29 72
Vijay Pindoria 2/15/1900 25 72
Aman Chauhan 2/8/1900 32 72
Elaish Amin 2/8/1900 29 69
Harry Vaghjiani 3/4/1900 5 69
Pravin Patel 2/7/1900 24 63
Jayesh Kotecha 1/21/1900 34 56
Kanti Mepani 2/10/1900 7 49
Raj Patel 2/1/1900 13 46
Hemant Patel 1/10/1900 16 27
Rishi Pindoria 1/2/1900 11 14
Dhruva Adatia 1/5/1900 8 14
Vithal Adatia 1/6/1900 7 14
Nikhil Patel 1/6/1900 7 14
Dharmesh Patel 1/12/1900 0 13
Rishi Kapur 1/3/1900 2 6
Baz Hirani 1/5/1900 0 6
Ash Hirani 1/5/1900 0 6
Hitesh Bhudia 12:00:00 AM 0 0

Past Members and Guests

Name Joined Events Eligiable Events Played Events Missed
Honey Patel 4/1/2002 54 59 -5
Raj Dattani 6/1/2004 75 46 29
Minesh Patel 4/1/2002 54 39 15
Anil Desai 5/1/2002 53 38 15
Raja Patel 4/1/2002 54 38 16
Sital Patel 4/1/2004 42 34 8
Sammat Patel 4/1/2004 42 32 10
Dax 4/1/1999 58 31 27
Chan 5/1/1999 36 31 5
Chico Mehta 5/1/2002 53 28 25
Vijay Dabasia 8/1/2006 44 28 16
Ramesh Patel 4/1/2002 54 25 29
Nink 4/1/1999 30 23 7
Sandy Sandhu 6/1/2004 33 22 11
Dravish Hamin 8/1/2006 23 19 4
Navdip Gill 4/1/2006 28 16 12
Paresh Mehta 5/1/2002 39 16 23
Sanjay Mehta 9/1/2002 49 15 34
Bsharat Hussain 7/1/2003 45 15 30
Shanil Patel 5/1/2007 20 14 6
Veenay 4/1/2001 25 14 11
Sandy Sandhu 6/1/2010 33 13 20
Jignesh 4/1/2003 13 11 2
Ravi Outar 8/1/2003 44 11 33
Kush Patel 5/1/2008 13 10 3
Ashish Tawakley 8/1/2007 16 10 6
Deepak Sehmi 8/1/2006 23 9 14
Gordhan Parmar 5/1/2007 20 9 11
Rajesh Patel 5/1/2008 13 9 4
Veshram Patel 5/1/2008 13 9 4
Manji Keria 5/1/2008 13 9 4
Naren Rupalia 5/1/2008 13 9 4
Bhavin Patel 4/1/2013 14 7 7
Sachin Pobari 5/1/2008 13 6 7
Amit 4/1/2000 31 6 25
Andy Patel 4/1/2013 14 5 9
Mukesh 4/1/2003 6 4 2
Vinod 5/1/1999 29 3 26
Bipin 5/1/1999 29 3 26
Harry 5/1/1999 29 3 26
Ashit 4/1/2001 25 3 22
Jitu 5/1/1999 29 2 27
Suresh 4/1/2003 6 2 4
Hasu 5/1/1999 29 2 27
Sandy Kumar 6/1/2002 10 1 9